Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Zemědělci na jihu Čech sklidili většinu ozimého ječmene

České Budějovice 10. července (ČTK) – Počátkem druhého prázdninového týdne měli jihočeští zemědělci sklizený ze tří čtvrtin ozimý ječmen s výnosem kolem pěti tun z hektaru. Sklizená je nyní úroda z méně než tří procent ploch osetých ozimou pšenicí a kolem šesti procent řepky olejné. Pěstitelé zatím hlásí průměrné až podprůměrné výnosy i kvalitu. ČTK to dnes řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Postup žní a jejich výsledky se v kraji liší, kvůli rozdílným klimatickým a půdním podmínkám i v závislosti na nadmořské výšce polí. Na Strakonicku vjížděly sklízecí mlátičky do polí již 19. června. Výnosy i kvalita jsou zatím průměrné až podprůměrné. Ozimy jsou kvůli jarnímu nedostatku vláhy řidší a produkují drobnější zrno.

„Na mnoha místech komplikuje zahájení seče nesourodá zralost kvůli zmlazování porostů. V sušších oblastech zaorávali mák i luskoviny,“ řekla Šťastná.

Kukuřice, původně oslabená vláhovým deficitem, se díky nedávným dešťům vzpamatovala. V místech, kde včas napršelo, vypadají kukuřičné lány díky nadprůměrným teplotám jako obvykle v polovině srpna. Zatímco první seč trav byla slabá, červnové deště dávají podle ředitelky naději na objemnější otavy a druhé seče jetelovin vypadají slibněji.

Ačkoli se loni sklizňové plochy v kraji rozšířily, loňská produkce obilovin jihočeských zemědělců byla v porovnání s úrodou předchozího roku o sedm procent, tedy o 53.000 tun nižší. Uvedl to Český statistický úřad. Obilovin se v jižních Čechách loni sklidilo 698.692 tun na ploše 134.950 hektarů. Výnos byl 5,18 tuny na hektar, meziročně klesl o více než půl tuny.

Sklizeň obilovin a řepky v Jihočeském kraji k 9. červenci 2018:

celkově ke sklizni v hektarech sklizeno k 9. 7. 2018 v hektarech podíl sklízených ploch v procentech celkově sklizeno v tunách průměrný výnos t/ha 2018
obiloviny celkem 130.785,3 13.175,9 10 68.477,3 5,20
pšenice ozimá 76.651,15 1921,9 2,51 12.248,3 6,37
pšenice jarní 2216,3 0 0 0 0
ječmen ozimý 15.527,3 11.254 72,4 56.229 5
ječmen jarní 15.554,8 0 0 0 0
žito 4138,4 0 0 0 0
oves 9189,7 0 0 0 0
triticale 7507,5 0 0 0 0
řepka 44.311,2 2437,7 5,5 8274,5 3,39
Zdroj: ministerstvo zemědělství

vkc jw

Jéčko Man

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3