Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Výstava Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska láká patrioty a náročnější turisty

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska, to je název výstavy, která se po malé pauze přesunula z Třeboně do Českých Budějovic. Provádí návštěvníky třemi stoletími, kdy na Hlubocku a Třeboňsku působil šlechtický rod Schwarzenbergů a ukazuje tak, jak tento významný rod spoluvytvářel podobu místní svébytné krajiny. K výstavě je možné zakoupit i stejnojmenný knižní katalog za zvýhodněnou cenu. Výstava je otevřena do 21. září 2018 v galerii Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Výstava je výsledkem výzkumného projektu, jehož ambicí je zachytit stopy šlechtických rodů v kulturní krajině. „Pro práci na výstavě jsme oslovili odborníky z řad historiků, krajinářů či archivářů. Podařilo se nám tak rozvinout široký a pestrý pohled na dominanty této krajiny i některé aspekty každodenního života šlechty v průběhu 17. až 20. století,“ prozradila o přípravě výstavy její autorka Ludmila Ourodová-Hronková.

Krajinný ráz Třeboňska a Hlubocka formovalo od šedesátých let 17. století deset generací rodu Schwarzenbergů. Dlouholetá hospodářská činnost příslušníků tohoto rodu nejen ekonomicky rozvíjela danou oblast, ale vryla ji i svébytný ráz, který můžeme dodnes vnímat jako harmonicky působící celek a jedinečnou krásu. Schwarzenbergové v mnohém navázali na rod Rožmberků, který se výrazně zapsal do podoby dnešní jihočeské krajiny. „Vedle rozsáhlých úprav noblesních schwarzenberských sídel zde v průběhu tří staletí vznikalo množství kostelů, kaplí, panských dvorů, hospodářských a správních objektů, mysliven, hájoven, božích muk či památníků. Při toulkách po krajině si můžeme všímat zejména typického „schwarzenberského slohu“, tedy hospodářských budov s režnými cihlovými a kamennými fasádami,“ upřesňuje Ludmila Ourodová-Hronková s tím, že u mnoha staveb byli Schwarzenbergové, investory, donátory nebo patrony.

Výjimečný projekt představuje Hlubocko a Třeboňsko v nových souvislostech. „Výstavu by neměli minout místní rodáci a patrioti, lákavá může být i pro hloubavější turisty, kteří rádi poznávají krajinu i památky z jiné perspektivy a může být inspirací k návštěvě méně známého místa,“ prozrazuje kurátorka galerie Eva Neprašová. Patnáct výstavních panelů přináší široké spektrum témat, např. ikonografii v malířských dílech, zachycení lovů, zahradní a krajinářskou tvorbu, oslavy i pohřební zvyklosti, sportovní aktivity šlechticů a mnoho dalších. „Přijďte na výstavu objevit malebné staré myslivny, honosné hospodářské dvory, staré turistické pohlednice, dobové fotografie ze společenského i každodenního života šlechticů, zdobné lovecké zbraně nebo třeba zmizelý čínský pavilónek v zámeckém parku na Hluboké,“ láká na výstavu Eva Neprašová.

Výstavu o schwarzenberské krajině Hlubocka a Třeboňska, která měla premiéru v minulém roce v zámecké galerii v Třeboni, je možné vidět poprvé i v Českých Budějovicích, a to v galerii Národního památkového ústavu na Senovážném nám. č. 6. Otevřena je od 3. do 21. září 2018 každý všední den od 9 do 16 hodin. V galerii lze zakoupit také knižní katalog výstavy, kde najdou čtenáři další informace a bohatou obrazovou dokumentaci včetně jedinečných dobových fotografií. Kniha je k prodeji za zvýhodněnou cenu 350,- korun.

Stručný přehled výstavy:

Kde: Galerie Národního památkového ústavu na Senovážném nám. č. 6 v Č. Budějovicích

Termín otevření: 3. – 21. září 2018

Otevírací doba: každý všední den od 9 do 16 hodin.

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) DF13PO1OVV001 – Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století.

Autorkou výstavy je PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D., z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.
Spoluautory výstavy jsou Mgr. David Tuma, Ph.D., Ing. Marek Ehrlich, Mgr. Mája Havlová, Ing. Jan Žižka, PhDr. Václav Grubhofer, Ph.D., Jakub Drozda, Mgr. Anna Kubíková, Mgr. Markéta Slabová, PhDr. Pavel Hájek a Mgr. Zuzana Vaverková
Redakce: Mgr. Martin Gaži
Grafické zpracování: Mgr. Tomáš Halama

Témata jednotlivých panelů: Ikonografie; Zahradní a krajinářská tvorba na Hlubocku a Třeboňsku; Schwarzenberská lovecká zařízení; Hlubocko a Třeboňsko v díle Ferdinanda Runka; Sportovní aktivity na schwarzenberských panstvích; Pohřby jako prostředek reprezentace schwarzenberského rodu; Hony a lovy v 18. století; Kostely a kaple; Pomníky a památníky; Oslavy stříbrné a zlaté svatby; Hospodářské dvory; Turistická krajina; Dobové pohlednice; Lovectví; Lovecká sezóna na Hluboké.

Fotografie: Hugo Moc, Mgr. Tomáš Halama, PhDr. Ludmila Ourodová Ph.D.

Kontakty:
• PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 725 584 071, ourodova.ludmila@npu.cz
• Bc. Eva Neprašová
NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 777 484 583, neprasova.eva@npuc.z

Tisková zpráva

Jéčko Man

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3