Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Vědci z Vodňan mají světový objev při zkoumání kaviáru

Vodňany – Unikátní a průlomovou metodu rozeznání pravého kaviáru od náhražek vyvinuli vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech ve spolupráci s japonskými kolegy Fakulty rybářských věd Univerzity Hokkaidó v Hakodate.

Vědec Miloš Havelka vysvětlil, že kaviár je nejdražším živočišným produktem a je vysoce ceněný na celém světě. Často se proto stává předmětem podvodů, kdy je kaviár z jiných druhů jeseterů či jejich hybridů vydáván za nejhodnotnější kaviár, který pochází z vyzy velké. Až dosud neexistoval jednoduchý způsob, který by originál od náhražky spolehlivě odlišil. Kvůli pytláctví a ničení přirozených lokalit patří jeseteři mezi nejvíce ohrožené živočichy na planetě. Výrazný pokles populací jeseterů v přírodě vedl k rozvoji jejich umělých chovů. Ty byly původně zaměřeny na návrat těchto ryb do přírody, v poslední době se ale stále více věnují produkci kaviáru.

„Kaviár je kromě čistých druhů jeseterů produkován i z jejich hybridů, mezi kterými je nejpoužívanější bestěr. Pro rozpoznání méně hodnotného kaviárů hybridů od pravého kaviáru je nutná analýza DNA a druhová identifikace, která je značně komplikovaná a vyžaduje odpovídající molekulární metody,“ říká Miloš Havelka, jenž se zabývá výzkumem jeseterovitých ryb na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Proto se zaměřil na vývoj nových postupů, které rozpoznání kaviáru vyzy velké umožní.

“Identifikoval jsem specifické znaky v genomu vyzy velké a jesetera malého, na jejichž základě jsem následně vytvořil jednoduchou metodu umožňující rozpoznání jedinců vyzy velké, jesetera malého a bestěra. Metoda spolehlivě funguje i pro určení druhového původu kaviáru a pro analýzu je potřeba pouze jedna jediná jikra,” dodává Miloš Havelka, který na vývoji nové metody pracoval během pobytu na Univerzitě Hokkaidó v Japonsku.

Vyvinutý nástroj by měl přispět k lepší a spolehlivější kontrole a regulaci mezinárodního obchodu s kaviárem a také k ochraně a znovunavrácení jeseterovitých ryb do volné přírody. Jelikož je nová metoda velice jednoduchá a nevyžaduje drahé přístrojové vybavení, může být snadno použitelná napříč laboratořemi i v méně rozvinutých zemích.

Kaviár. Ilustrační. Foto: tescorecepty.cz

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3