Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Ve Vimperku opravují fasádu gotického kostela sv. Bartoloměje

Vimperk – Do obnovy fasády gotického kostela sv. Bartoloměje se pustili ve Vimperku na Prachaticku. Kostel z konce 13. století je jednou z nejstarších staveb ve městě jeho historickou hodnotu umocňují vzácné pozůstatky nástěnných maleb v interiéru.

Alena Szabová z odboru investic a údržby vimperské radnice vysvětlila, že v uplynulých 30 letech se kostel dočkal mnoha stavebních úprav, jejichž hlavním cílem bylo odstranění či náprava dřívějších nevhodných stavebních zásahů. Práce se týkaly zejména snížení vysoké vlhkosti zdiva a záchrany a údržby cenných nástěnných maleb.

„V letošním roce se kostel sv. Bartoloměje dočká obnovené fasády. V rámci přípravy tohoto projektu jsme dlouhodobě sledovali stabilitu objektu a na základě výsledků tohoto sledování  budou v rámci opravy fasády aplikována též opatření směřující ke statickému zajištění již existujících trhlin v obvodovém zdivu kostela a budou zaktivována či napnuta a doplněna zcela nefunkční ocelová táhla, která zde byla pro stažení stěn kostela nainstalována na konci 60. let minulého století,“ popsala Alena Szabová.

Stavebníci při pravě odstraní soklovou část fasády tvořenou sanační omítkou a nahradí ji novou vápenno-trassovou omítkou. Následně opraví dílčí části omítek v ploše fasády a kostel bude mít i nový fasádní nátěr, který bude respektovat stávající barevnost. Ošetření se dočkají též kamenné prvky, dřevěné žaluzie ve věžičce i vstupní dveře.

„Provedenou obnovou fasády péče o stav kostela sv. Bartoloměje neskončí. Na příští rok je připravováno restaurování  nástěnných gotických maleb v interiéru kostela, restaurování kamenného vstupního portálu a ošetření dřevěné kruchty. Teprve po provedení těchto prací si bude moci kostel sv. Bartoloměje od stavebního ruchu a přítomnosti restaurátorů opět na několik let odpočinout,“ doplnila Alena Szabová.

Celkové náklady na obnovu fasády dosahují více než 518 tisíc korun. Stavební práce mají být hotové nejpozději do 30. září.

Sv. Bartoloměj. Foto: commons.wikimedia.org

 

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3