Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Teplárna dráždí lidi hlukem i zápachem

Český Krumlov – Českokrumlovská radnice řeší problémy s provozem teplárny na biomasu v Domoradicích. Ta je ve zkušebním provozu od roku 2012 a zásobuje teplem a elektřinou asi 4000 obyvatel města, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

Jablkem sváru je zejména otázka dopravy, chlazení, vypouštění odpadních vod, zápachu, hluku, prašnosti a celkového dopadu na životní prostředí. Provozovatel teplárny, společnost Carthamus, hodlá podle svého vyjádření investovat do ekologických úprav provozu 25 milionů korun.

Peníze mají posloužit například k instalaci zařízení, které údajně sníží emise pachových látek o 93 procent. V plánu je i změna chlazení turbogenerátoru, díky níž by se měla výrazně snížit spotřeba chladicí vody.

„Naším záměrem je co nejrychleji dokončit plánovaná ekologická opatření, abychom vedle nízkých emisí snížili na minimum i pachovou zátěž. Díky novým opatřením také zcela odstraníme zápach z biomasy, prašnost a hluk a staneme se zdrojem tepla a elektřiny s minimálním vlivem na životní prostředí,“ uvedl Jindřich Beznoska, předseda představenstva společnosti Carthamus.

Zástupci teplárny v září seznamovali s plánovanými změnami a procesem posuzování vlivů na životní prostředí zástupce veřejnosti i dotčených samosprávných celků. Některé z účastníků však firma svými argumenty nepřesvědčila.

Třeba starosta Českého Krumlova Dalibor Carda zmínil, že městští radní projednali všechny dokumenty a dospěli k závěru, že se oznamovateli nepodařilo stanovit podmínky tak, aby odpovídaly nejen hlediskům ochrany životního prostředí, ale i oprávněným zájmům a potřebám místních lidí. Radní proto vyzývají krajský úřad, aby toto stanovisko zohlednil při posuzování projektu.

„Rada města žádá příslušný úřad, aby před vydáním závazného stanoviska přihlédl ke všem vyjádřením, námitkám a připomínkám, které byly vzneseny v průběhu procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí, a přijal takové rozhodnutí, které bude zohledňovat práva, zájmy a potřeby všech občanů,“ dodal starosta.

 

 

krumlov
Český Krumlov. Foto: www.carthamus.cz

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3