Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Stavbě silnice v Prachaticích překáží kulturní památka

Prachatice – Výstavba nové přeložky silnice v úseku Prachatice – Těšovice narazila na problém. Přímo v trase plánované přeložky v prachatické Nádražní ulici totiž stojí rodinný dům Johanna Nepomuka Krale z 19. století, který ministerstvo kultury loni v srpnu prohlásilo kulturní památkou. Připravovaný projekt už má ale územní rozhodnutí o umístění stavby.

Antonín Jurčo z prachatické radnice zmínil, že v této souvislosti dochází k zásadnímu konfliktu veřejného zájmu ve dvou protichůdných rovinách. Tou první je veřejný zájem na ochraně kulturních památek. Druhou je veřejný zájem na zajištění bezpečnosti občanů, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížení vlivů silniční dopravy na zdraví.

Město podalo proti rozhodnutí o prohlášení domu kulturní památkou rozklad a ministr kultury Daniel Herman nyní napadené rozhodnutí zrušil a nařídil ministerstvu nové projednání, které citlivěji posoudí význam stavby silnice pro život lidí na Prachaticku.

„Ministr kultury ve svém právním názoru konstatuje, že v řízení nelze rozhodovat výlučně na základě odborného zkoumání a prokazování existence památkových hodnot objektu. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je totiž veřejný zájem na ochraně kulturního dědictví nutno realizovat proporcionálně ve vztahu k jiným konkurujícím veřejným zájmům,“ řekl Antonín Jurčo.

Prachatická radnice bude společně s krajem jako investorem stavby usilovat o to, aby silnice přece jen dostala přednost. Zdůvodňuje to tím, že zlepšení parametrů dopravního napojení města je nezbytné pro potlačení nepříznivých sociálních a ekonomických vlivů plynoucích z izolované polohy města a jeho vzdálenosti od regionálních a nadregionálních center.

„Tyto skutečnosti se jednoznačně negativně promítají do možností dalšího rozvoje města,“ dodal Antonín Jurčo.

Kralova vila. Archivní snímek. Foto: zivavila.cz

 

 

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3