Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Staré duby v Třeboni prohlédnou odborníci. Nebezpečné pokácí

Třeboň – Do úpravy zeleně v lokalitě na Hradečku se v úterý 15. srpna pustí v Třeboni na Jindřichohradecku. První jsou na řadě probírky a prořezávky náletových dřevin, v září přijdou na řadu ořezy stromů. Práce mají trvat až do 31. října, po tuto dobu může dojít v některých částech tohoto turisticky velmi frekventovaného místa, takzvané Stezky zdraví, k omezení dopravy.

Mluvčí radnice Jitka Bednářová řekla, že město získalo pozemky na Hradečku do svého vlastnictví při loňských pozemkových úpravách. Následně si nechalo zpracovat projekt na obnovu této lokality. S cílem zhodnotit zdravotní stav porostu podél cesty, především starých dubů. A navrhnout taková opatření, která zajistí bezpečnost a zároveň postupnou obnovu zeleně.

„Některé staré stromy na hrázi potřebují odborné ošetření a také je vhodné pročistit podrost od náletových dřevin, pro znovuobnovení charakteru hrázového porostu. Toto vše zároveň musí probíhat s ohledem na to, že se jedná o území Evropsky významné lokality Třeboň, ve které jsou předmětným druhem ochrany dva druhy xylofágního hmyzu – páchník hnědý a tesařík obrovský, pro které jsou staré stromy klíčovým biotopem,“ vysvětlila mluvčí.

Celkové náklady dosahují 732 tisíc korun. Z toho 400 tisíc korun získalo město jako dotaci od Jihočeského kraje, zbytek uhradí z vlastního rozpočtu.

Stezka v Třeboni. Foto: jedtesdetmi.cz

 

 

 

 

 

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3