Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Špičková technika odhalí kontakt s drogou rychle a spolehlivě

Během letních měsíců si jihočeští celníci v praxi vyzkoušeli jeden z nejmodernějších přístrojů určených k detekci drog a výbušnin – Itemiser 4DX-CEP.

Tento přístroj umožňuje odhalování uvedených látek s dosud nedosažitelnou přesností a spolehlivostí, a to vše s využitím neradioaktivního ionizační zdroje. Zcela bezpečně tak mohou celníci detekovat například i stopová množství omamných a psychotropních látek nejen v nákladu zboží či zavazadlech, ale i na oblečení či přímo na kůži osob. Navíc provedení analýzy netrvá déle než deset sekund.

Využití itemiseru pracovníky Celního úřadu pro Jihočeský kraj při provádění kontrol bylo nepříjemným překvapením pro ty z návštěvníků regionálních hudebních festivalů, kteří zde přišli do kontaktu s drogou. Pozitivní výsledky testů a následné důkladné kontroly vozidel, zavazadel i osob umožnili jihočeským celníkům odhalit několik případů přechovávání omamných a psychotropních látek. Jednalo se především o marihuanu a takzvané taneční drogy.

Při používání itemiseru získali jihočeští celníci řadu pozitivních zkušeností a nadále počítají s jeho využitím při kontrolách v terénu, například na silnicích či v železniční přepravě.

por. Mgr. Emanuel Breicha
Tiskový mluvčí CÚ pro Jihočeský kraj
tel: +420 386 714 233
mobil: +420 727 810 954
fax: +420 386 714 200
e-mail: e.breicha@cs.mfcr.cz

Tisková zpráva

Jéčko Man

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3