Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením k odběru pořadu (pořadů) na webu www.tvjecko.cz klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Palmovka TV regio s.r.o., V. Talicha 14, České Budějovice 37005 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň je si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení o změně nebo rozšíření obsahu internetových stránek www.tvjecko.cz, tj. při přidání jednoho nebo více příspěvků, u kterých si klient přeje jejich odebírání a to prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly informace správcem nadále zasílány). Toto může učit odesláním emailu na adresu info@tvjecko.cz nebo opětovným odesláním formuláře na stránce http://www.tvjecko.cz/odebirani-poradu-tv-jecko/ se zaškrtnutou možností „Zrušit odebírání pořadů“. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.