Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Školka Větrná se stala „vzdělávacím centrem“ péče o nejmenší děti

Do nového bezplatného programu se mohou učitelky hlásit do začátku září
Městská Mateřská škola Větrná v Českých Budějovicích se díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci stala jihočeským vzdělávacím centrem, které má v rámci společného projektu, podpořeného Evropskou unií, připravit pedagogy na specifika péče o nejmenší děti, takzvané dvouleťáky.
Program s titulem Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy je určený pro učitelky mateřských škol z celého regionu. Hlavní část plánovaného programu seminářů a odborných akcí odstartuje v září a potrvá do ledna příštího roku.

„Další zájemkyně, muži v našem oboru prakticky nejsou, se mohou u nás hlásit do konce srpna, nejpozději v průběhu prvního týdne v září,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková. Větrná je jedinou mateřskou školou v Jihočeském kraji, která účast v projektu spolu s olomouckou univerzitou pedagogům nabízí. A to bezplatně.
„Tento vzdělávací program reaguje na rostoucí společenskou poptávku po zařazování dětí mladších tří let do institucionální výchovy a vzdělávání v běžných mateřských školách a je kompletně financován ze zdrojů ministerstva školství a unijního Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,“ zdůraznila Finková.

Umisťování takzvaných dvouleťáků do předškolních zařízení vyvolává v poslední době značnou diskusi. Péče o tyto děti je totiž vzhledem k nízkému věku velice náročná a má celou řadu specifik. Odpůrci tohoto procesu argumentují zpravidla tím, že dvouleté děti patří k matce, nikoli do školky. Na druhé straně je zde skutečnost, že řada žen využívá pouze dvouletou mateřskou dovolenou, protože se z různých důvodů potřebuje vrátit do zaměstnání.

„Zatímco se řeší otázka přijímání dvouleťáčků do školek, ve skutečnosti už je tam máme. Naším úkolem není řešit, proč tak malé dítě jde do školky, naším úkolem je se připravit a umět se o ně kvalitně a odborně postarat,“ konstatovala Finková. Například do „její“ sídlištní mateřské školy ve Větrné se při posledních zápisech přihlásilo více než šedesát dětí. Dvěma třetinám z nich ovšem ještě tři roky nejsou. V malých venkovských jednotřídních mateřinkách jsou pak dvouleťáci zpravidla zcela běžnou realitou. A nejen tam.
„Jsme jednotřídní venkovská školka, dvouleťáčky máme odjakživa, ale nemáme k tomu odpovídající podmínky, což je problém i ostatních obdobných zařízení,“ poznamenala učitelka Mateřské školy Borová Lada Pavlína Hovorková.

Přestože v celé řadě rozvinutých zemí světa se děti do školky dostávají běžně už před svým prvním rokem, v USA dokonce už po šesti týdnech od narození, v Česku přetrvává tradice dlouholeté mateřské, za jejíž zachování hlasitě bojují někteří pedagogové a politici. Přitom podle průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí vyšlo najevo, že skoro polovina matek s malými dětmi kolem dvou let na rodičovské by se chtěla vrátit do práce buď z finanční nutnosti, nebo kariérního důvodu.
„V rámci projektu se setkáváme přímo s učitelkami mateřských škol, poskytujeme jim odborné informace z oblasti předškolní pedagogiky, psychologie, legislativy a zdravovědy, a hledáme spolu s nimi řešení praktických problémů, které s sebou péče o dvouleté děti do školek přináší,“ přiblížila obsah vzdělávacího projektu garantovaného na jihu Čech MŠ Větrná poradenská psycholožka Eva Martináková, která vedla v Českých Budějovicích úvodní červnový seminář.

Mateřská škola Větrná, osmitřídní předškolní zařízení s celkovou kapacitou 192 dětí, je umístěna mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Šumava a Máj. Areál se skládá ze šesti pavilonů propojených prostornou spojovací chodbou
Školka má vlastní rozsáhlou zahradu, která je díky výhodné poloze prosta jakéhokoliv hluku a zplodin z výfukových plynů aut. Zajišťuje tak prostor pro aktivní odpočinek i klidovou relaxaci. Je vybavena množstvím dřevěného zahradního herního zařízení, které škola průběžně doplňuje o nové, moderní prvky. Součástí školy je vlastní školní jídelna. Ta je průběžně modernizována tak, aby splňovala předepsané náročné hygienické normy Evropské unie a splňovala požadavky na přípravu kvalitní a zdravé stravy.
Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání.
_________________________________________________________________________________

Kontakt:
Mateřská škola Větrná, Větrná 24, 370 05, České Budějovice

Bc. Kamila Finková, ředitelka
e-mail: reditelka@msvetrna.cz
tel.: +420 385 109 311
mobil: + 420 702 018 202
www.msvetrna.cz

tisková zpráva

Jéčko Man

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3