Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Prachatice za 6,5 milionu modernizují čistírnu odpadních vod

Prachatice 10. prosince (ČTK) – Prachatice modernizují čistírnu odpadních vod ve spolupráci s vodohospodářskou společností Čevak. Do vylepšení technologií a systému řízení čisticího procesu investuje město 6,5 milionu korun. ČTK to oznámila vedoucí útvaru marketingu a komunikace Čevaku Jitka Kramářová.

Hotová je obnova automatického systému řízení, který technologicky propojil procesy čištění odpadních vod. „To zásadně napomůže lepší obsluze v běžných situacích a v případě nutnosti také umožní obsluze čistírny rychle reagovat,“ řekl místostarosta Prachatic Jan Klimeš (ČSSD).

Ještě letos dokončí vodohospodáři rekonstrukce dvou dosazovacích nádrží. Nové účinnější technologie nahradí původní zařízení, které na čistírně slouží čtvrt století. „Obměna již byla nutná,“ uvedl Klimeš.

Jedenáctitisícové Prachatice by měly příští rok hospodařit s přebytkovým rozpočtem. Rozpočet na rok 2018, jejž musí ještě schválit zastupitelé, počítá s výdaji 251,9 milionu Kč a příjmy 258,6 milionu Kč.

Čevak je vodárenská akciová společnost, provozuje vodohospodářskou infrastrukturu, zejména úpravny pitné vody, vodovodní a kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňský a Vysočina. Má asi 800 zaměstnanců.

vkc hj

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3