Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Počet řeholníků v jihočeských klášterech je nízký

České Budějovice 14. ledna (ČTK) – Počet řeholníků v jihočeských mužských klášterech je poměrně nízký. Přestože zájemci o tuto službu jsou, vzejde z nich minimum nových uchazečů. Vyplývá to z ankety ČTK. Většina zájemců totiž podle představitelů klášterů není na celoživotní řeholní službu dostatečně připravena.

„Touhu po životě v klášteře má řada mladých lidí. Přijdou k nám, ale po pár dnech zjistí, že jim chybí každodenní kontakt s televizí nebo internetem,“ řekl převor vyšebrodského cisterciáckého kláštera Jan Justin Berka.

Podle něj je hlavním motivem nových zájemců o službu v klášteře touha po klidu, řada z nich totiž trpí únavou z každodenního hektického tempa. „Život u nás se řídí heslem: Modlit se a pracovat. Ale to není úplně pro každého snadná cesta,“ uvedl Berka. V klášteře ve Vyšším Brodě žije momentálně pět cisterciáků. Tři zájemci podstupují přípravné období, které trvá několik let. Po jeho skončení se rozhodne, zda jsou schopni vstoupit do řádu. „Není nás skutečně mnoho, ale také byly doby, kdy zde fungovali jen dva staříčci, a to bylo vše. Takže to musíme brát tak, že se situace mírně lepší,“ uved Berka.

Na hranici minima se drží počet petrínů, kteří žijí v Kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích a Písku. „Dohromady je nás devět, což je podle mého soudu minimální únosná hranice. Ještě před deseti lety nás bylo 20,“ řekl ČTK generální představený kongregace petrínů Cyril Tomáš Havel a doplnil, že každý rok se ozvou tři noví zájemci. Čeká je pak více než čtyřleté období, v němž se připravují na vstup do kongregace. Ale zdaleka ne každého petríni přijmou. „Ovšem s někým pak zůstáváme v kontaktu, protože věříme, že by v budoucnosti vstoupit mohl,“ uvedl Havel.

Podobná situace panuje u premonstrátů v Milevsku. Nyní zde vykonávají službu čtyři členové. „Bývalo nás tu více. Ale bohužel v současnosti lidé nemají moc o podobné služby zájem,“ řekl ČTK představený kláštera Mikuláš Selvek.

rek ktp

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3