Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Po půlroční opravě ulice za desítky milionů přibyla nová parkovací místa

Písek – Opravený povrch silnice, moderní bezbariérové chodníky ze zámkové dlažby nebo 11 nových stožárů s osvětlením a 60 nově vysázených nebo přesazených javorů má od konce minulého týdne Jeronýmova ulice v Písku. Její rekonstrukce trvala půl roku a město vyšla na 21 milionů korun.

Jiří Votýpka, vedoucí odboru vnitřních věcí písecké radnice, vysvětlil, že důvodem rekonstrukce byl špatný technický stav vozovky, chodníků, inženýrských sítí a stávající vzrostlé zeleně.

„Z inženýrských sítí byla kompletně vyměněna stávající jednotná kanalizace z betonového potrubí za novou z kameniny, kanalizační přípojky včetně dešťových svodů, vodovodní řád včetně přípojek a veřejné osvětlení včetně kabelového vedení,“ popsal vedoucí odboru.

V horní části ulice je nyní nový parkovací terminál pro potřeby ZŠ v době vyučování, který mimo danou dobu bude sloužit k běžnému parkování.

„Provedenou rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a řádnému usměrnění dopravy v dané lokalitě,“ dodal Jiří Votýpka.

Ilustrační snímek. Foto: urobsisam.zoznam.sk

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3