Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Písek ochrání migrující žáby zábranami za 1,7 milionu korun

Písek – Stálé zábrany, které mají ochránit stovky migrujících žab a čolků, nechá instalovat písecká radnice v lokalitě U Vodáka. Předpokládané náklady dosahují 1,7 milionu korun. Mluvčí radnice Irena Malotová vysvětlila, že celkem 85 procent způsobilých výdajů by mohla pokrýt dotace z Operačního programu Životní prostředí, kterou se městu podařilo získat.

„V posledních letech se díky ochranným opatřením podařilo zachránit stovky migrujících obojživelníků. Mobilní zábrany, které zde vždy na jaře instalovali pracovníci odboru životního prostředí ve spolupráci s Lesnickými školami Písek, budou nahrazeny zábranami stálými,“ řekla mluvčí.

Vedoucí odboru životního prostředí písecké radnice Miloslav Šatra doplnil, že mezi migrujícími obojživelníky, z nichž všichni jsou chráněnými živočichy, se v lokalitě U Vodáka nejčastěji vyskytuje ropucha, dále skokan hnědý, zelený a ostronosý, blatnice skvrnitá, v menším množství se objevuje rosnička a také čolek horský a obecný.

„Vzhledem k ideálním podmínkám pro obojživelníky v lokalitě U Vodáka, zde každoročně dochází k silné migraci těchto zvláště chráněných živočichů. Automobilová doprava však způsobovala obrovské ztráty v populaci obojživelníků právě v době jarní migrace,“vysvětlil Miloslav Šatra.

Opatření na ochranu obojživelníků před koly projíždějících automobilů dosud spočívala v kombinaci mobilních naváděcích zábran přímo u komunikace, sběrných nádob a jednoho podchodu. Dočasně bývala také uzavřena ta část vozovky, kde nebylo možné zábrany instalovat.

„Získali jsme povolení Státního fondu životního prostředí ČR nainstalovat na hranu lesa 450 metrů stálých zábran z plechu, které budou zakotvené do země a svedené do dvou nových a jednoho stávajícího podchodu pod silnici. Na oba konce zábran budeme v době migrace umísťovat sběrné nádoby a živočichy v nich přenášet,“ dodal Miloslav Šatra.

Instalace pevných zábran by mohla být hotova již na podzim. Díky tomu by v době migrace obojživelníků již nemusela být přechodně uzavírána horní část komunikace ve zmíněné oblasti.

Ilustrační snímek. Foto: dobrapraxe.cz

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3