Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Na jihu Čech mají zmizet desítky billboardů od silnic. Ne každý souhlasí

Jižní Čechy – Smysluplné opatření, které dokáže zamezit zbytečným ztrátám na životech při dopravních nehodách, nebo nepřípustný zásah státu do soukromého podnikání reklamních agentur? Protichůdné názory vyvolává rozhodnutí ministerstva dopravy, které chce od září začít s odstraňováním billboardů v těsné blízkosti silnic. Během několika měsíců mají postupně zmizet všechny reklamní plochy mimo zastavěná území měst a obcí, které se nachází do 200 metrů od dálnic a do 50 metrů od silnic prvních tříd. Odstranění billboardů musí zajistit jejich majitelé, kteří vědí o této povinnosti od roku 2012.

„Pokud to neprovedou, tak to uděláme na jejich náklady. Samozřejmě to bude probíhat postupně, protože těch billboardů je velké množství a musíme jim podle správního řádu poslat výzvu a počkat na uplynutí lhůty. Začneme ale dělat kroky k tomu, aby billboardy postupně mizely, až tam nezůstane žádný,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. 

Dopravní experti a policisté novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která zahrnuje i otázku odstraňování billboardů, vítají. Podle nich totiž reklamy v těsné blízkosti silnic odvádí pozornost šoférů od řízení a mohou se tak podepisovat na nehodovosti. Nárazy do poutačů pak navíc často mívají ty nejtragičtější následky.

„Toto rozhodnutí vítáme, protože máme přehled o tom, jakým způsobem dochází k dopravním nehodám. Víme, že téměř dvacet procent nehod, které se udály během prvního pololetí letošního roku bylo z toho důvodu, že se řidiči plně nevěnovali řízení vozidla,“ potvrdil krajský koordinátor BESIP Václav Kovář.

Svaz provozovatelů venkovní reklamy novelu odmítá jako protiústavní. Proto začal umisťovat na billboardy české vlajky, které prý nenesou komerční sdělení a proto se nejedná o reklamu v pravém smyslu slova.  

Kromě právních vad, z nichž nejzávažnější je rozpor s ústavními principy, obsahuje nové znění zákona také řadu jistě nezamýšlených vad technického rázu, které mohou způsobit praktické potíže při jeho uplatňování a v krajních případech i ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu,“ poznamenal Lukáš Váňa, mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy.

Oprávněnost odstraňování billboardů má posoudit Ústavní soud, na který se se svou stížností obrátila skupina 17 českých senátorů. 

Billboard u silnice E55. Foto: TV Jéčko

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3