Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Krumlovská radnice představí lidem projekt na obnovu Křížové hory

Český Krumlov – Kaple sv. Kříže a Bolestné Panny Marie na Křížové hoře v Krumlově po dlouhé době ožívá. Město připravuje projekt na obnovu tohoto výjimečného místa, který představí ve středu 7. prosince od 18 hodin lidem. Veřejné projednání se uskuteční  v zasedací místnosti městského úřadu v Kaplické ul. 439.

Místostarosta Josef Hermann vysvětlil, že v rámci projektu Městské vycházkové (rekreační) okruhy dokončuje město přípravu záměru Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory. „Cílem je rehabilitovat a zkultivovat jedno z nejkrásnějších míst nad městem, hojně navštěvované Krumlováky i turisty a zajistit i lepší přístup k němu,“  řekl.

Prvním nezbytným krokem bylo bezúplatné nabytí pozemku kolem kaple od státu, druhým pak nedávná dohoda se soukromým vlastníkem pozemků v blízkém okolí hory o jejich nájmu za symbolické nájemné, na kterých bude město moci po uzavření smlouvy provést nezbytnou údržbu zeleně a další opatření. Na přípravě projektu se podílí pracovní skupina zaměstnanců města, zastupitelů, externích odborníků včetně zástupců Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Jako hlavního odborného garanta a tvůrce projektové přípravy si město vybralo Pavla Popelu z Českých Budějovic, autorizovaného architekta pro zahradní a krajinářskou tvorbu. „Začátkem listopadu představil pracovní skupině návrh vlastního projektu,“ dodal místostarosta.

Do začátku jara, tedy v období vegetačního klidu, by měla být provedena základní údržba zeleně v okolí kaple. Dojde při ní k obnovení výhledu na kapli z města a opačným směrem. Následovat budou další technická opatření, jako obnova přístupové cesty na horu, kultivace okolí kaple, vybavení vhodným mobiliářem a podobně.

V současné době je za dobrého počasí kaple přístupná každou středu a neděli od 13 do 15 hodin s možností průvodce a výkladu na místě.

Kaple na Křížové hoře. Foto: encyklopedie.ckrumlov.c

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3