Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Krumlov plánuje obnovu Křížové Hory. Hotovo má být do dvou let

Český Krumlov – Opadávající omítka, pomalované zdi, rozpadající se schodiště nebo uvolněná dlažba. Takové nedostatky má kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže na Křížové Hoře. Ta je jedním s nejoblíbenějších míst v okolí Českého Krumlova.

Městští radní se proto rozhodli toto často navštěvované místo a jeho okolí obnovit.

„Rádi bychom propojili krásná místa nad Krumlovem sítí stezek. Ona už tam samozřejmě je, ale udělali bychom to lépe a sofistikovaněji,“ popisuje místostarosta Josef Hermann.

Před časem zastupitelstvo zahájilo přípravu projektu s názvem městské vycházkové okruhy. Radním se totiž podařilo po několik letech získat od státu do majetku města vrcholovou část Křížové Hory. Dále se také dohodli se soukromými vlastníky okolních pozemků o jejich nájmu. Zde má vedení města po uzavření smluv v plánu provést údržbu zeleně.

„Na projektu se pracuje v pracovní skupině, do které jsme zapojili všechny možné lidi, kteří k tomu mají co říct. Památkovou péči, Klub českých turistů, místní lidi, kteří se o projekt už dlouho zajímají, úředníky města, zastupitele a podobně,“ dodává místostarosta Hermann.

Na projektu se také podílí také specializovaný zahradní architekt.

„Do začátku jara, v období vegetačního klidu, budou provedeny základní údržby kolem kaple. Dojde k obnovení výhledu z města na kapli a opačným směrem. Poté budou v souladu s projektem provedena další technická opatření, jako je zajištění mobiliáře a kultivace okolí kaple,“ doplňuje mluvčí radnice Petra Nestávalová.

Kapli mohou turisté navštěvovat i v zimním období. K dispozici je jim průvodce, který má připravený i poutavý výklad o kapli.  Ta je otevřena každou středu a neděli od 13 do 15 hodin. Záleží na počasí.

Pokud půjde vykoupení všech pozemků tak, jak si radní představují, mohla by být obnova celého prostoru hotová do dvou let.

Křížová Hora v Č. Krumlově. Foto: TV Jéčko

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3