Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Konference (K)rok rodiny má upozornit na důležitost i proměny rodiny v dnešní době

Celodenní konference (K)rok rodiny se uskuteční ve středu 7. listopadu 2018 v M-centru pro mladou rodinu na sídlišti Máj a pořádá ji nezisková organizace Síť pro rodinu a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Akce je rozdělena do tří bloků – Výchova a vývoj dítěte (9,30 – 12,00), Stárnutí s respektem a grácií (13,00 – 15,30), Rodičovství a manželství v dnešní době (16,00 – 18,30). Zájemci se mohou účastnit jen bloku, který je zajímá. Zvána je široká veřejnost.

„Prostřednictvím konference, kterou pořádáme pro veřejnost zdarma, bychom rádi upozornili na proměny rodiny v současné době, vyzdvihli důležitost tradiční rodiny a rodinných vazeb a představili některé trendy v současné práci s rodinou v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb i vzdělávání,“ uvádí Petra Podzimková, organizátorka akce a krajská poradkyně rodinné politiky MPSV. Další organizátorka, Alena Bártíková, krajská koordinátorka politiky stárnutí MPSV k tomu dodává: „Rodinu je potřeba vnímat z širšího hlediska. Patří do ní rodiče, děti, ale i prarodiče a další rodinní příslušníci. Základem jsou blízké citové vazby se všemi členy rodiny, které mají vliv na kvalitu života všech, jsou zdrojem opory, stability a jistoty a podporují mezigenerační solidaritu. Mnohdy jsou tyto vztahy zejména pro starší či jinak izolované osoby i jedinou formou sociálního začleňování.“

Konference je rozdělena do tří bloků, které jsou tematicky zaměřené na životní stádia člověka v rodině. V každém bloku vystoupí několik (především jihočeských) odborníků. Příspěvky přednášejících budou dlouhé cca 20 – 30 minut a na konci každého bloku je plánována diskuze, v níž se návštěvníci mohou odborníků ptát na to, co je zajímá či co je zaujalo. O přestávkách se mohou návštěvníci těšit na drobné občerstvení. Organizátoři mysleli i na nejmenší děti. Po celou dobu bude k dispozici hlídání, které bude probíhat ve vedlejší místnosti, jen je nutné potřebu hlídání dopředu nahlásit na hana.sustrova@sitprorodinu.cz.

Patronkou konference se stala herečka Jihočeského divadla Dana Verzichová, která sama tradiční rodinu ctí a s manželem vychovává dvě děti. Záštitu nad akcí převzalo Statutární město České Budějovice a Mgr. Pavel Hroch, radní a náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.

Podrobný program konference je k nalezení mimo jiné také na sociální síti Facebook – veřejná událost Konference otevřená veřejnosti „(K)rok rodiny“ či v kulturních přehledech.

Tisková zpráva

Jéčko Man

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3