Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Hradec zavádí nové parkovací zóny. Karty jsou k vyzvednutí do půlky ledna

Jindřichův Hradec – Nový systém parkování zavede od nového roku jindřichohradecká radnice.

Místostarosta Bohumil Komínek vysvětlil, že město bude nyní rozděleno na dvě zóny. „Jedna zóna bude městská památková rezervace a nad ní bude zóna dvě, která bude sahat po Pravdovu ulici a ulici Miřiovského,“ popsal.

Lidé s trvalým bydlištěm ve vymezených lokalitách nebo podnikatelé, kteří zde mají provozovnu, mohou zažádat o možné parkování na vyhrazených místech v těchto zónách. „Parkoviště rezervé zmizí a držitelé parkovacích karet si budou moci zaparkovat ve vymezených zónách kdekoliv,“ dodal místostarosta.

Podle nového nařízení bude vytvořen tak zvaný částečný převis, který by měl být zhruba 10 procent na vyhrazená stání.  Zároveň s tím se zlevní cena nepřenosné karty na SPZ pro rezidenta o dvě stě korun na 1300 Kč za rok.

„Jsem moc rád, že jsme nešli cestou pražských modrých zón, protože ty jsou proti lidem, kteří v těch oblastech bydlí i proti podnikatelům a návštěvníkům. Největší diskusi jsme vedli o cenách a nakonec jsme došli k dohodě, když uděláme mírný převis, tak snížíme základní cenu pro rezidenty. V tomto okamžiku to považuji za hodně rozumný kompromis,“ objasnil starosta města Stanislav Mrvka.

Další změnu v ceníku příjemně pocítí obyvatelé nad 65 let, ti budou mít cenu za rok pět set korun. U abonentů zůstává šest tisíc za nepřenosnou kartu, ale přenosná karta na první vozidlo vyjde abonenta nově na 10 tisíc korun, na druhé pak 20 tisíc korun. Dosud bylo vše za 6000 korun. Nově ovšem nedostane kartu podnikatel, který má nahlášenou provozovnu na městském úřadě, Klášterská 135. Stejně tak obyvatel, který je nahlášený na městském úřadě.

Do současné doby nebylo ve městě řešené krátkodobé stání, nyní je možnost si na městské policii vyžádat krátkodobou parkovací kartu. „Naše městská policie řešila mnoho případů s řemeslníky, kteří potřebovali chvíli stát v centru města kde je zóna zákazu stání. V těchto případech docházelo k porušování pravidel silničního provozu. Na základě podnětů policie a občanů bydlících v dnes již vymezené zóně zákazu stání budou vytvořené krátkodobé parkovací karty, které bude vydávat městská policie. Držitel této karty si bude moci zastavit na jakémkoliv parkovacím místě. Ať zónou 1 nebo 2 vymezeném nebo místě s parkovacím automatem.“ řekl místostarosta Komínek. Jedná se o dvouhodinovou a desetihodinovou parkovací kartu.

V souvislosti se zavedením nového systému částečně z města zmizí i dopravní značky označené jako parkoviště s poznávací značkou. Nově bude u značek parkoviště připsáno, zda se jedná o zónu 1 nebo zónu 2. „Již tedy nebude definované, pro koho je parkovací místo určené. Ve vymezených zónách si budou moci řidiči zaparkovat libovolně,“ dodal místostarosta.

Parkovací karty bude vydávat odbor dopravy. Žádosti je nutné podat prostřednictvím podatelny městského úřadu. Žádost musí obsahovat telefonický kontakt na žadatele nebo jeho email.

O parkovací kartu si můžete zažádat  nejlépe do konce roku. dbor dopravy bude parkovací karty vydávat prvních čtrnáct dní v lednu 2017.

Ilustrační snímek. Foto: e-mostecko.cz

 

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3