Projekt s názvem Přínos kohezní politiky EU pro rozvoj Jihočeského kraje je realizován s finanční podporou EU.

Jsme všude na jihu Čech.

Nový pořad na Jéčku!

Jaké projekty v Jihočeském kraji byly financovány Evropskou unií? Jaký je jejich přínos a jak z nich benefitují občané? Zapojte se i Vy do nového interaktivního pořadu o Evropských dotacích a buďte v obraze!


Stránka pořadu

Čtyři týdny, přes 50 požárů. Hasiče zaměstnává vypalování trávy

Jižní Čechy – Přes 50 požárů při vypalování suché trávy, hrabanek a porostů řešili v posledních čtyřech týdnech jihočeští hasiči. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to více než dvojnásobek.

Jejich mluvčí Vendula Matějů zmínila, že všechny tyto požáry nebyly pro hasiče nijak komplikované, nevznikly při nich zatím výrazné škody.  Hasiči přesto vybízejí ke zvýšené opatrnosti a připomínají základní pravidla, která mají lidé při jarním pálení dodržovat.

„Nejprve je nutné připomenout, že plošné vypalování porostů a suché trávy je zákonem zakázáno. Při spalování (pálení) pak hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Shrabané porosty či odpad jsou často velmi suché a hrozí tak rychlé rozšíření požáru do okolí, na další objekty či plochu se suchou vegetací,“ upozornila mluvčí.

Na co dávat pozor při jarním pálení

  • velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) zvolte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu,
  • u požářiště mějte připravené jednoduché hasební prostředky, jako jsou například písek, zem, kbelík s vodou a podobně,
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
Ilustrační snímek. Foto: HZS JčK

 

Pavel Kroupa

Všechny příspěvky

Reklama 1

Reklama 2

Nejoblíbenější pořady

Reklama 3